The principles of a New Reformation
Baicu Gabriel

Articole

 

Pacatul, vinovatia si responsabilitatea crestina

 

  Gabriel Baicu

Religia creștină, la fel ca multe alte religiii, este un fenomen complex care nu se oferă cu ușurință celor credincioși, spre cunoaștere și spre înțelegere, în lipsa unor repere spirituale sigure. Reperele ne sunt necasare pentru a ne putea orienta și a da un sens credinței pe care o considerăm ca fiind și credința noastră. Să abordăm un prim reper. Cum ar trebui să concepem autoritatea lui Dumnezeu, să o vedem cu ochii minții? Mai întîi avem la dispoziție două variante. Într-o primă variantă, susținută de Creștinismul dogmatic, instituțional, Dumnezeu este vizualizat mintal ca un fel de Conducător al unui supra-stat universal sau cosmic. Dumnezeu este foarte des văzut ca și un Împărat sau Rege. Un fel de autoritate politico-religioasă concretă, materială și nu doar pur spirituală, deasupra autorității conducătorilor lumești, care au și ei o latură materială și o latură spirituală. Terminologia folosită de Bible poate să conducă la o astfel de confuzie. Biblia folosește un limbaj în care se bazează pe analogie. Deși folosește noțiunea de Împărat, în nici un caz Dumnezeu nu trebuie înțeles ca fiind asemănător cu un împărat pământesc, din nici un punct de vedere. Diferența dintre Dumnezeu și un împărat sau un rege pământesc este ca și diferența dintre un cer senin și o încăpere fără geamuri, ca să folosesc la rândul meu o anologie. Orice fel de analogie cu Dumnezeu este o comparație care, de fapt, nu suportă această comparație, dar pentru care nu există alt termen de comparație.

Să luăm un alt exeplu de comparație prin analogie. Dacă în secolul II d.H. cineva, care ar fi venit din viitor, ar fi vrut să descrie un avion unui contemporan al său, ar fi trebuit să compare avionul cu ceva existent în acel moment pe pământ. Ar fi trebuit să spună că este un fel de car care zboară ca o pasăre și care are caii în interiorul său, iar caii învârt o paletă. Poate că cel sau cea care ar fi ascultat relatarea ar fi avut o intuiție vagă despre ce este vorba în istorisirea respectivă, dar ar fi fost dus sau dusă foarte mult în eroare prin detaliile oferite. Așa este și cu Dumnezeu. Felul în care ne vorbește Biblia despre El, ne dă o vagă intuiție dar prin multe din detaliile oferite ne îndepărtează de El. Dumnezeu nu este nici Împărat și nici Rege și de fapt nu este nici om, chiar dacă în Hristos are și o dimensiune umană. Este o Realitate atotcuprinzătoare și a toate înțelegătoare, este o Realitate eternă integratoare, creatoare și constructivă.

Dumnezeu știe de ce am greșit și ne înțelege ca nimeni altcineva motivele, care nouă ni se pot părea bune la un moment dat, atunci când săvîrșim o nedreptate dar dorește să vedem lumea și viața cu ochii Lui. În raport cu justiția umană, Dumnezeu merge în adâncimea lucrurilor și a minții noastre și ia în considerare contextul vieții fiecărui individ în parte, dar dorește să ne schimbe să ne transforme radical și să ne regenereze printr-o nouă naștere, de această dată spirituală. În natura noastră umană greșelile noastre sunt explicabile, dar Dumnezeu dorește să ne schimbe natura. Lucrul acesta nu l-ar putea face un superior al nostru, un Împărat sau Rege, care să ne strivească sub autoritatea Sa, ci un Tată sau un Învățător. Schimbarea naturii umane se face doar prin unitatea, contopirea dintre natura lui Dumnezeu și natura umană.    

În orice societate umană, având o anumită evoluție, puterea este deținută de state, care o exercită prin reprezentanții lor. Dumnezeu este văzut de mulți ca un fel de Rege al regilor, de Împărat al împăraților, care conduce întregul univers, asemănător cu modul în care statele conduc pe supușii lor. Formula folosită de cartea Apocalipsa lui Ioan este înșelătoare, dacă este luată literal. Se consideră că Dumnezeu ar fi trasat un fel de reguli, mult mai stricte decât normele pe care se bazează societățile omenești și oricine încalcă acele reguli, într-un fel sau altul, poate fi iertat de câteva ori, dacă își cere iertare, dar după aceea, dacă mai greșește, va trebui să plătească prin pedeapsa iadului veșnic. Dumnezeu are Legea Sa pe care orice om ar trebui să o respecte la fel ca și pe legile omenești. Cine greșește plătește, chiar dacă este grațiat o dată sau de mai multe ori, de către Monarh. Până la urmă tot va trebui să își plătească greșelile sale, dacă le repetă. Această viziune este susținută de unele texte din V.T., dar este complet respinsă de învățăturile lui Isus (Iisus).

Dumnezeu nici nu răsplătește și nici nu pedepsește pe nimeni. Aceasta este o concepție pur omenească și nu are nimic divin în ea. Raiul nu este o răsplăta și iadul nu este o pedeapsă. În rai sunt exigențe extraordinare și nu oricine le poate face față. Dovada este că o treime din îngerii lui Dumnezeu l-au părăsit și l-au urmat pe Satana, nu au rămas la înălțimea la care au fost inițial. Pentru ca cineva să intre în rai, trebuie să fie bine pregătit pentru aceasta încă de pe pământ. Iadul pe de altă parte înseamnă moartea a două, adevărata moarte, și nimic altceva. Oamenii mor veșnic pentru că sunt muritori, și nu ca o pedeapsă, iar cei ce vor trăi veșnic sunt cei aleși, care vor fi pregătiți să facă față exigențelor lui Dumnezeu, prin aceea că îi vor permite Lui să locuiască veșnic în ei și ele.

În concepția dogmatic-administrativă despre Împărăția lui Dumnezeu, se înțelege că El conduce tot universul, cu o mână de fier și cine cade în mâna Lui nu mai are scăpare. Nu ajunge că trebuie să respectăm legile omenești, dar mult mai important, trebuie să ne conformăm întocmai și Legii lui Dumnezeu, pentru a nu fi pedepsiți. Este vorba despre o dublă autoritate, a conducătorilor omenești, care ne spune apostolul Pavel, contrazicându-l pe Isus (Iisus), sunt un fel de reprezentanți ai lui Dumnezeu pe pământ, având acceptul lui Dumnezeu pentru ceea ce fac și fiind autorizați de El. De fapt, în epoca medievală regii țărilor creștine erau unși de Papa de la Rome, care la rândul lui, era considerat a fi înlocuitorul lui Hristos pe pământ. Nimic mai fals și mai periculos. Am criticat această percepție asupra Creștinismului. și am criticat inclusiv părerile apostolului Pavel despre autoritate, la care nu subscriu. Multe din părerile lui Pavel sunt corecte, dar unele din scrierile care sunt atribuite lui sunt scrise de altcineva și sunt doar semnate cu numele lui.

Unele din părerile lui Pavel, acelea care aparțin cu adevărat lui și care se referă la autoritate, sunt în contradicție cu învățăturile lui Isus (Iisus), ele au o funcție administrativ - organizatorică mai mult decât una spirituală. Transformând organizațiile omenești religioase în structuri cu autoritate divină se rupe automat regula de aur a credinței și anume că libertatea de conștiință individuală este singura care garantează un atașament real față de Dumnezeu. Pavel greșește când afirmă că autoritățile statale pământene sunt toate de la Dumnezeu și orice ar face ele trebuie să ne supunem lor. A fost Hitler, aprobat de Dumnezeu, Stalin și toți ceilalți dictatori? Pur și simplu consider că este vorba despre o învățătură greșită, deoarece Isus (Iisus) ne-a informat că stăpânitorul lumii acesteia este Satana și nu Dumnezeu.

"28 Aţi auzit că v-am spus: „Mă duc, şi Mă voi întoarce la voi.” Dacă M-aţi iubi, v-aţi fi bucurat că v-am zis: „Mă duc la Tatăl”; căci Tatăl este mai mare decât Mine.

 29 Şi v-am spus aceste lucruri acum, înainte ca să se întâmple, pentru ca atunci când se vor întâmpla, să credeţi.

 30 Nu voi mai vorbi mult cu voi; căci vine stăpânitorul lumii acesteia. El n-are nimic în Mine;

 31 dar vine, pentru ca să cunoască lumea că Eu iubesc pe Tatăl şi că fac aşa cum Mi-a poruncit Tatăl. Sculaţi-vă, haidem să plecăm de aici!"  (Ioan 14; 28-31)

Eu, personal, îl cred pe Isus (Iisus) și nu pe Pavel, atunci când îl contrazice pe El, deoarece El este fondatorul Creștinismului și sursa cea mai autentică. Iată ce zice Pavel, contrar a ceea ce a spus Isus (Iisus):

"1 Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte; căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Şi stăpânirile care sunt, au fost rânduite de Dumnezeu.

 2 De aceea, cine se împotriveşte stăpânirii, se împotriveşte rânduielii puse de Dumnezeu; şi cei ce se împotrivesc îşi vor lua osânda."  (Romani 13; 1-2)

Nu se poate ca stăpânitorul lumii acesteia să fie Satana și stăpânirile, prin care el își exercită autoritatea să fie de la Dumnezeu. Este un non sens și stăpânitorul nu își poate exercita stăpânirea fără slujitori. Autoritatea în lumea noastră nu este deținută de Dumnezeu, ci de către puterile întunericului și Isus (Iisus) a precizat lucrul acesta foarte clar. Mai mult Împărăția lui Isus (Iisus), după cum a spus El, nu este din lumea aceasta, deci nici din universul acesta material și nici de aceași categorie cu împărățiile, regatele sau alte forme de organizare politică de pe pământ. Împărăția lui Dumnezeu nu este o altă organizare politico-administrativă a universului, un supra-stat în care să avem obligații cetățenești, prin faptul că ne-am născut pe pământ. Dumnezeu nu ne conduce cu o mână de fier, ca pe niște supuși neascultători, fiind gata să ne manipuleze după cum dictează interesele Lui.

Dumnezeu nu este un Șef de stat, fie El și Cel mai puternic din univers, sau chiar din toate universurile posibile, care să pună interesele unei organizații statale sau de orice fel, deasupra intereselor fiecăruia dintre noi. Dumnezeu, care poate să ne citească gândurile, nu se folosește de această posibilitate pentru a ne controla și transforma în niște roboți doar buni de lăudat sau de făcut rugăciuni. Dacă așa ar sta lucrurile, atunci am avea o mare problemă și ar trebui să fim mai degrabă triști când se naște un copil, căci nu știm dacă nu va arde în iad pentru etrnitate. Este simplu de spus că este decizia lui sau a ei, locul unde va ajunge, dar vom vedea că Biblia nu ne spune asta și că destinul veșnic al omului nu depinde numai de el sau de ea.

Vreau să aduc o rază de speranță, contrazicând părerile avansate de mulți oficiali religioși creștini și explicând că, în confromitate cu învățăturile lui Isus (Iisus), Împărăția lui Dumnezeu este un tărâm spiritual și nu un fel de stat, deasupra statelor de pe pământ. Nici Dumnezeu nu este Împărat sau Rege, în același fel în care sunt împărații și regii pământului și nici nu își exercită autoritatea ca și ei, urmărind țeluri asemănătoare cu ale lor. Dumnezeu este o Realitate spirituală, o conștiință universală, în care putem să intrăm și noi, dacă alegem să facem acest lucru și dacă El ne consideră pregătiți pentru aceasta. La rândul Său, Dumnezeu locuiește în noi și conștiința Sa se unește cu conștiința noastră, ridicându-ne pe noi la un alt nivel de înțelegere a existenței noastre.

Această unitate de conștiință, această contopire, între Dumnezeu și om nu are nimic a face cu o conducere autoritară a întregului cosmos. Dumnezeu nu are în spatele Lui o întreagă organizație universală sau cosmică și nici nu sacrifică pe nimeni de dragul intereselor Bisericii. Dumnezeu ne ridică la un nivel foarte elevat, din punct de vedere spiritual, pe un ”munte înalt”, de unde putem să vedem mai bine atât viețile noastre cât și întreaga realitate. Dumnezeu trăiește și gândește în noi, alături de noi, este una cu noi și ne face și pe noi să fim una cu El. Așa trebuie să înțelegem corect Creștinismul și să lăsăm pe planul doi tot ceea ce ne vine prin impunere, toate regulile rigide care încearcă să ne sufoce spiritualitatea.

Înseamnă acest lucru că avem voie să păcătuim? Nici nu se mai pune problema păcatului, deoarece îl vom vedea chiar noi ca fiind o mare greșeală. Vom disprețui nedreptatea, așa cum o disprețuiește și Dumnezeu și vom renunța la egoism, căci acesta ne separă de El. Ne va plăcea, în mod organic, ceea ce îi place și Lui și vom vedea lucrurile așa cum le vede și El. Vom înlătura chiar noi orice obstacol care stă între noi și Dumnezeu și vom face tot posibilul să ne ridicăm la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, prin voia noastră liberă și nu în urma vreunei constrângeri, oricare ar fi ea. Lucrurile acestea nu se pot face prin forțare, așa cum nimeni nu poate iubi fiind forțat de altcineva.  

Dacă toți membrii marilor religii monoteiste cred orbește în cărțile lor sfinte, se ajunge la ceea ce s-a și ajuns de fapt și anume la două sau mai multe tipuri de fanatism religios, aflate în competiție. Creștinii, cel puțin unii dintre ei, cred în faptul că Biblia este sfântă și că nu există nici o greșeală și nici o contradicție în corpul ei și la fel cred și cei mai mulți Musulmani despre Coran. Fiecare crede orbește în cartea lui sfântă, dar cele două cărți sfinte se contrazic între ele. Și ce dacă? Credința este aceea care contează, ar spune cineva și nu conținutul acestei credințe. Eu însă consider că o privire analitică și critică asupra propriei noastre religii și a fundamentelor ei este mai mult decât necesară pentru a putea să înțelegem exact în ce credem, este important nu doar să credem dar să știm exact care este conținutul și înțelesul credinței noastre, căci aceasta este calea de a ne depărta de fanatismul religios, atât de periculos și contra-productiv. 

Dumnezeu al dreptății este văzut de Biblie, câteodată, ca un Dumnezeu al inegalității de șanse, al unei predestinări pentru nefericire sau pentru un sfârșit tragic. Acest tip de predestinare este o construcție fundamentată pe V.T. în care Dumnezeu este prezentat ca un stăpân absolut al creaturilor Sale iar omul ca o jucărie în mâna Lui. Cred că această viziune asupra divinității este vehement contrazisă de învățăturile lui Isus (Iisus) și de asemenea este inaptă să explice situarea omului în cosmos și în lumea pământească. Ar trebui analizată ideea de răspundere și vinovăție în perspectiva biblică și rolul lui Dumnezeu în a stabili și trage la răspundere ființele umane. Poate că un început bun se află în textele privitoare la relația dintre Dumnezeu, în calitate de Creator și om, ca și creație a Sa.

"14 Deci ce vom zice? Nu cumva este nedreptate în Dumnezeu? Nicidecum!

 15 Căci El a zis lui Moise: „Voi avea milă de oricine-Mi va plăcea să am milă; şi Mă voi îndura de oricine-Mi va plăcea să Mă îndur.”

 16 Aşadar, nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă.

 17 Fiindcă Scriptura zice lui faraon: „Te-am ridicat înadins, ca să-Mi arăt în tine puterea Mea şi pentru ca Numele Meu să fie vestit în tot pământul.”

 18 Astfel, El are milă de cine vrea, şi împietreşte pe cine vrea.

 19 Dar îmi vei zice: „Atunci de ce mai bagă vină? Căci cine poate sta împotriva voii Lui?”

 20 Dar, mai degrabă, cine eşti tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Nu cumva vasul de lut va zice celui ce l-a făcut: „Pentru ce m-ai făcut aşa”?

 21 Nu este olarul stăpân pe lutul lui, ca din aceeaşi frământătură de lut să facă un vas pentru o întrebuinţare de cinste, şi un alt vas pentru o întrebuinţare de ocară?

 22 Şi ce putem spune, dacă Dumnezeu, fiindcă voia să-Şi arate mânia şi să-Şi descopere puterea, a suferit cu multă răbdare nişte vase ale mâniei, făcute pentru pieire;

 23 şi să-Şi arate bogăţia slavei Lui faţă de nişte vase ale îndurării pe care le-a pregătit mai dinainte pentru slavă (despre noi vorbesc)?" (Romani 9; 14-23)

Acest text, exemplu al gândirii apostolului Pavel, ne spune anumite lucruri care se impun a fi analizate și ne vorbește despre Dumnezeu într-un mod care ridică enorme semne de întrebare. Ce ne spune textul în discuție? Dumnezeu îi ”face” pe oameni cu o anumită destinație. Pe unii îi creează pentru mântuire și pe alții pentru pierzanie veșnică. Mai mult, cei destinați pierzării sunt folosiți de Dumnezeu în interesul celorlalți, a celor ce vor fi salvați, căci prin cei pierduți, cei salvați au șansa de a putea vedea la lucru puterea Lui și a fi impresionați de ea. După ce îi ”împietrește” pe cei ce vor fi pierduți Dumnezeu îi trage la răspundere și îi condamnă pentru păcatele lor și apoi îi aruncă în iazul de foc. Dacă cineva își pune problema dreptății lui Dumnezeu răspunsul Bibliei este: ”Cine ești tu să întrebi?” Tu ești un nimeni, o ”creatură,” care nu ai dreptul să îți pui întrebări căci ești la îndemâna lui Dumnezeu și face ce vrea cu tine. Dacă este așa, atunci de ce mai folosim o retorică falsă și afirmăm cu convingere, de la amvoane și altare că Dumnezeu este drept și că El este dragoste? Textul din Biblie, folosit de analiza de față, nu ne spune acest lucru.

Textul în discuție începe cu o întrebare: ”nu cumva este nedreptate în Dumnezeu” și sfârșește cu concluzia că de fapt este nedreptate în Dumnezeu, deoarece El nu ține cont de om ca individ și se folosește de oameni ca instrumente pentru a își atinge planurile Sale. Care sunt însă planurile Sale și după ce criterii i se face lui Dumnezeu milă de oameni? Oare nu îi este milă lui Dumnezeu de toți oamenii, de unii îi este milă și pe alții îi urăște? Poate Dumnezeu, despre care se spune că este dragoste să urască pe cineva? Dacă urăște înseamnă că nu este numai dragoste, este și dragoste, dar este și ură.

"5 Nebunii nu pot să stea în preajma ochilor Tăi; Tu urăşti pe cei ce fac fărădelegea

 6 şi pierzi pe cei mincinoşi; Domnul urăşte pe oamenii care varsă sânge şi înşală." (Psalmul 5; 5-6)

 

"5 Domnul încearcă pe cel neprihănit, dar urăşte pe cel rău şi pe cel ce iubeşte silnicia." (Psalmul 11; 5)

 

"32 Căci Domnul urăşte pe oamenii stricaţi, dar este prieten cu cei fără prihană." (Proverbe 3; 32)

Este de înțeles că Dumnezeu urăște nelegiuirea, dar nu este limpede de ce urăște oamenii care o săvârșesc. Isus (Iisus) ne cere să îi iubim pe cei care ne fac rău, dar Dumnezeu îi urăște pe cei stricați. Nu este vorba despre două măsuri diferite? Bineînțeles că eu nu îl judec pe Dumnezeu, dar mă simt obligat să judec ce scrie Biblia despre El. Nu înseamnă că dacă așa scrie în Biblie sau dacă ea folosește un limbaj neadecvat, chiar așa și stau lucrurile. Eu, de exemplu, sunt sigur că Dumnezeu nu urăște pe nimeni și că înțelege toate circumstanțele, bune sau rele. Dacă nu ar fi așa nu ar mai fi Dumnezeu, ci doar un om, transformat în divinitate de către religia iudaică. Ce spun eu este că dacă ar fi să luăm literal multe texte biblice, ceea ce fac mai toate Bisericile instituționale, nu am avea nici un temei pentru a îl considera pe Dumnezeu nici drept și nici iubitor.

Există un abuz al textului biblic asupra cititorului, o manipulare pe care o conține și o folosire necorespunzătoare a metaforei și alegoriei. Toate acestea dau impresia că ele chiar vorbesc despre Dumnezeu, când în realitate vorbesc despre o alegorie în care El este văzut ca un fel de om mai mare și atotputernic. Textul din Romani 9; 14-23 nu ne vorbește despre un Dumnezeu drept, ci despre o Persoană nedreaptă, care nu ține cont de oameni, atunci când își duce la îndeplinire acțiunile Sale. Face ce vrea, fără respect pentru ființele umane și fără să îi pese de destinul lor veșnic. Așa ne spune textul, dar eu nu cred că este așa deoarece textul acesta nu are origne divină. Dacă umanitatea ar fi în mâna unei puteri exterioare ei, inumană, atunci soarta oamenilor este una extrem de tragică și fără speranță. Sunt unii care vor beneficia, pe niște criterii necunoscute, de ”mila” lui Dumnezeu, dar ce fel de milă este asta și ce o condiționează? Cine sunt oare cei aleși, cei care sunt cei mai obedienți și gata la orice compromis sau cei cinstiți, care sunt gata să moară pentru principiile lor.

Dacă Dumnezeu face o preselecție și îi ”pre-setează” pe unii ca să fie indiferenți la credință sau chiar răi, cum se face că tot El îi și urăște? Dacă anumite persoane fac fărădelegea, pentru că așa i-a programat Dumnezeu, de ce atunci mai sunt ei urâți de Dumnezeu, în loc să fie compătimiți? Unde mai este liberul arbitru, de care se vorbește atât de mult, dacă Dumnezeu prestabilește destinul oamenilor? Ce bază mai avem să susținem că Dumnezeu a creat ca și valoare supremă libertatea, dacă El controlează și decide orice mișcare umană prin aceea că îi ”construiește” pe oameni ca să acționeze într-un anumit fel? Mai mult, dacă omul are o anumită natură și acționează conform naturii lui, care este vina lui și de ce trebuie să răspundă, așa cum ne spun Bisericile instituționale, cu suferințe veșnice?

Natura umană este cadrul în care omul poate să fie înțeles. Schimbarea naturii umane prin nașterea din nou, prin iluminarea divină, este singura cale prin care omul poate să acționeze altfel decât este programat, din interiorul său. Câtă vreme este ghidat de natura sa umană, omul nu se poate ridica la înălțimea standardelor divine, deci păcatul pentru om este un lucru natural. Dacă doi oameni sunt egali prin natura lor, înseamnă că sunt egali și din punct de vedere al vinovăției și responsabilității în fața lui Dumnezeu. Cu toate acestea, textul din Romani 9 ne spune că Dumnezeu îi ”face” pe oameni diferiți și că de unii are milă și de alții nu are milă, totul după plăcerea Sa. Poate fi ”plăcerea” lui Dumnezeu un criteriu al dreptății Sale? Eu sunt convins că Dumnezeu are criterii și că dacă face o alegere nu este una bazată pe arbitrar, ci pe efectele libertății umane. Cu alte cuvinte, este de neconceput și inadmisibil, din punct de vedere al dreptății, că Dumnezeu prestabilește destinul oamenilor ”aranjându-i” genetic în așa fel încât să corespundă unor scopuri prestabilite. Dacă face acest lucru, atunci numai există nici o bază pentru judecată și cu adevărat Dumnezeu nu mai poate, după cum se exprimă apostolul Pavel, ”să bage vină” și nici să pedepsească pe nimeni. Dacă ar face acest lucru, atunci Dumnezeu ar fi nedrept și nu drept.

De unde pornește ideea lui Pavel? Din cartea Geneza, unde Faraonul nu a dorit să îngăduie poporului evreu să părăsească Egiptul, deoarece acesta avea nevoie de sclavi pentru economia țării. Oare Dumnezeu chiar a ”împietrit” inima lui Faraon, în realitate, sau el a fost motivat de considerente practice, economice? Oare dacă nu i-ar fi fost ”împietrită inima”, Faraon ar fi lăsat poporul evreu să plece mai repede din Egipt? Ce a avut de câștigat Dumnezeu din ”împietrirea inimii” lui Faraon? Un singur lucru ar fi avut Dumnezeu de câștigat din încăpățînarea indusă lui Faraon. Prin înverșunarea sa Faraon a permis să se desfîșoare nestingherită puterea lui Dumnezeu, ca El să poată să arate întregii lumii cine este El. Numai că această demonstrație a fost însoțită de suferințele multor locuitorii ai Egiptului, care nu se făceau direct vinovați de deciziile lui Faraon. Nu este o lecție de morală pentru Creștini.

Fără îndoială că Faraon avea toate motivele pentru a se opune plecării Evreilor din Egipt, nu era nevoie ca Dumnezeu să îi ”împietrească” inima pentru asta. Oare dacă Dumnezeu nu îi ”împietrea” inima lui Faraon, acesta se grăbea să lase poporul evreu să plece nestingherit din țara sa, doar pentru că așa îi cerea un Dumnezeu necunoscut lui? Fără îndoială că nu. Este adevărat că Faraonul a rezistat mult cererilor Evreilor, chiar în ciuda minunilor care s-au făcut în fața lui. Dar aceasta nu schimbă lucrurile. Faraon nu era un om fricos și a încercat să testeze limitele lui Dumnezeu, spre nefericirea lui. Era ambițios și nu dorea să se facă de rușine în fața poporului său, mai ales că el însuși se considera un fel de dumnezeu. Cum putea un astfel de dumnezeu să cedeze în fața unui alt Dumnezeu? Toată religia egipteană ar fi fost ”dată peste cap” și sistemul religios ar fi devenit ineficient.

Poate că Dumnezeu a încercat să îi facă pe Egipteni să treacă la religia iudaică, dar a folosit o cale nepotrivită pentru aceasta, în cazul că și-a propus acest obiectiv. Dacă dorea să le dea o șansă și Egiptenilor, ca și ei să fie mântuiți, atunci Dumnezeu nu ar fi ”împietrit” inima Faraonului, dimpotrivă l-ar fi făcut să devină sensibil la minunile care s-au făcut în țara sa și astfel el însuși ar fi devenit credincios și o dată cu el, tot poporul evreu. Interesant este că Dumnezeu a preferat să îi ”împietrească” pe Faraon și poporul său în loc să le dea șansa mântuirii. Oare un Dumnezeu iubitor și drept ar fi făcut așa ceva? Puțin probabil.

Trebuie să repet mereu că eu nu îl judec pe Dumnezeu și că nu fac decât să verific consistența textelor biblice, care la acest capitol lasă mult de dorit. V.T. îl prezintă pe Dumnezeu total opus ca și caracter, față de N.T. și avem dreptul să ne întrebăm de ce? Pur și simplu parcă nu ar fi Același Dumnezeu, ci o Persoană diferită, pusă în slujba unui singur popor, adică a poporului evreu? Oare ce aport au scribii evrei care au întocmit textele respective în a prezenta o astfel de imagine despre Dumnezeu? Fără îndoială că multe din scrierile V.T. nu prezintă adevăruri istorice, ci doar parabole sau metafore, care fac mai mult rău decât bine credinciosului și credincioasei din zilele noastre. Grav este că pe baza acestor parabole mulți oameni își formulează credința lor religioasă și sunt gata să riște totul pentru ea. 

Ideea cu ”împietrirea” inimii lui Faraon este foarte puțin probabil că s-a întâmplat în realitate, este mai degrabă o încercare inabilă a scriitorului respectiv de a justifica atitudinea lui Faraon, în contextul povestirii respective. Eu sincer cred că Dumnezeu nu a ”împietrit” inima lui Faraon și că toată parabola cu olarul, folosită de apostolul Pavel, este construcția sa și nu inspirația lui Dumnezeu. Faraon a cedat greu, din motive ușor de înțeles, deoarece nici nu avea cum să își compromită situația sa de lider absolut al poporului egiptean și de dumnezeu, cedând cu ușurință în fața presiunilor unor persoane, care pentru el erau doar niște sclavi. Eu cred că Dumnezeu nu a ”împietrit” inima lui Faraon și că probabil a privit cu multă compasiune atitudinea sa de neînțelegere a ofertei pe care El o aducea lumii. Dacă nu ar fi așa, atunci Dumnezeu, de care vorbesc anumite texte din V.T. nu este același cu Dumnezeu, așa cum îl prezintă Isus (Iisus) pe Tatăl ceresc. Trebuie să învățăm să discernem între adevăr și metaforă dar lucrul acesta vine de sus, de la Tatăl luminilor și este la îndemâna celor născuți din Dumnezeu.

De unde începe și unde se termină acest mecanism al ”împietririi” inimilor, pe care îl folosește Dumnezeu? Ce ne spune Biblia despre aceasta? În ceea ce îl privește pe faraon și ”împietrirea” inimii, Biblia este cât se poate de confuză. În mai multe texte este scris că faraon și-a ”împietrit” singur inima și în alte texte scrie că Domnul a împietrit inima lui faraon.

Exodul 7:13  "Inima lui faraon s-a împietrit şi n-a ascultat de Moise şi de Aaron, după cum spusese Domnul."

Ex 4.21; Domnul a zis lui Moise: „Plecând ca să te întorci în Egipt, vezi toate minunile pe care ţi le pun în mână, să le faci înaintea lui faraon. Eu îi voi împietri inima, şi nu va lăsa pe popor să plece.

Exodul 7:14 "Domnul a zis lui Moise: „Faraon are inima împietrită: nu vrea să lase poporul să plece."

Exodul 7:22 "Dar vrăjitorii Egiptului au făcut şi ei la fel prin vrăjitoriile lor. Inima lui faraon s-a împietrit şi n-a ascultat de Moise şi de Aaron, după cum spusese Domnul."

Exodul 8:15 "Faraon, văzând că are răgaz să răsufle în voie, și-a împietrit inima și n-a ascultat de Moise i de Aaron, după cum spusese Domnul."

Exodul 8:19 "Şi vrăjitorii au zis lui faraon: „Aici este degetul lui Dumnezeu!” Dar inima lui faraon s-a împietrit şi n-a ascultat de Moise şi de Aaron, după cum spusese Domnul."

Exodul 8:32 "Dar faraon, şi de data aceasta, şi-a împietrit inima şi n-a lăsat pe popor să plece."

Exodul 9:7   " araon a trimis să vadă ce se întâmplase: şi iată că nicio vită din turmele lui Israel nu pierise. Dar inima lui faraon s-a împietrit şi n-a lăsat pe popor să plece.

Exodul 9:12 "Domnul a împietrit inima lui faraon, şi faraon n-a ascultat de Moise şi de Aaron, după cum spusese Domnul lui Moise."

Exodul 9:34 "Faraon, văzând că ploaia, piatra şi tunetele încetaseră, n-a contenit să păcătuiască şi şi-a împietrit inima, el şi slujitorii lui."

Exodul 9:35 "Lui faraon i s-a împietrit inima ºi n-a lăsat pe copiii lui Israel să plece, după cum spusese Domnul prin Moise."

Exodul 10:1 "Domnul a zis lui Moise: „Du-te la faraon, căci i-am împietrit inima lui şi a slujitorilor lui ca să fac semnele Mele în mijlocul lor"

Exodul 10:20 "Domnul a împietrit inima lui faraon, şi faraon n-a lăsat pe copiii lui Israel să plece."

Exodul 10:27 "Domnul a împietrit inima lui faraon, şi faraon n-a vrut să-i lase să plece."

Exodul 11:10 "Moise şi Aaron au făcut toate aceste minuni înaintea lui faraon; Domnul a împietrit inima lui faraon, şi faraon n-a lăsat pe copiii lui Israel să plece din ţara lui."

Exodul 14:8 "Domnul a împietrit inima lui faraon, împăratul Egiptului, şi faraon a urmărit pe copiii lui Israel. Copiii lui Israel ieşiseră gata de luptă."

 

Textele sunt confuze și nu se știe exact dacă faraon și-a ”împietrit” singur inima sau inima i-a fost împietrită de Dumnezeu. Din aceste texte nu se poate trage nici o concluzie clară și indiscutabilă despre ”împietrirea” inimii lui faraon. Pe de altă parte V.T. dar și N.T. ne vorbesc și de alte cazuri de ”împietrire” a inimii.

Deuteronomul 2:30 "Dar Sihon, împăratul Hesbonului, n-a vrut să ne lase să trecem pe la el; căci Domnul Dumnezeul tău i-a făcut duhul neînduplecat și i-a împietrit inima, ca să-l dea în mâinile tale, cum vezi azi."

1 Samuel 6:6 "Pentru ce să vă împietriți inima, cum și-au împietrit inima egiptenii și faraon? Nu i-a pedepsit El, și n-au lăsat ei atunci pe copiii lui Israel să plece?"

Psalmii 95:8 „Nu vă împietriți inima ca la Meriba, ca în ziua de la Masa, în pustiu,"

Isaia 46:12 "Ascultați-Mă, oameni cu inima împietrită, vrăjmași ai neprihănirii!"

Isaia 48:4 "Știind că ești împietrit, că grumazul îți este un drug de fier și că ai o frunte de aramă,"

Ezechiel 2:4 "Da, copiii aceștia la care te trimit sunt nerușinați și cu inima împietrită. Tu să le spui: „Așa vorbește Domnul Dumnezeu!”

Ezechiel 3:7 "Dar casa lui Israel nu va voi să te asculte, pentru că nu vrea să M-asculte; căci toată casa lui Israel are fruntea încruntată și inima împietrită."

Daniel 5:20 "Dar când i s-a îngâmfat inima și i s-a împietrit duhul până la mândrie, a fost aruncat de pe scaunul lui împărătesc și a fost despuiat de slava lui;"

Matei 13:15 "Căci inima acestui popor s-a împietrit; au ajuns tari de urechi, și-au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu, și să-i vindec."

Marcu 6:52 "căci nu înțeleseseră minunea cu pâinile, fiindcă le era inima împietrită."

Marcu 8:17 "Isus a înțeles lucrul acesta și le-a zis: „Pentru ce vă gândiți că n-aveți pâini? Tot nu pricepeți și tot nu înțelegeți? Aveți inima împietrită?"

Ioan 12:40  "Le-a orbit ochii și le-a împietrit inima, ca să nu vadă cu ochii, să nu înțeleagă cu inima, să nu se întoarcă la Dumnezeu, și să-i vindec.”

Faptele apostolilor 19:9 "Dar, fiindcă unii rămâneau împietriți și necredincioși și vorbeau de rău Calea Domnului înaintea norodului, Pavel a plecat de la ei, a despărțit pe ucenici de ei și a învățat în fiecare zi pe norod în școala unuia numit Tiran."

Faptele apostolilor 28:27 "Căci inima acestui norod s-a împietrit; ei aud greu cu urechile, și-au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu, și să-i vindec.”

Romani 11:7 "Deci ce urmează? Că Israel n-a căpătat ce căuta, iar rămășița aleasă a căpătat; pe când ceilalți au fost împietriți,"

Evrei 3:8 "nu vă împietriți inimile, ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustiu,"

Evrei 3:15 "câtă vreme se zice: „Astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile, ca în ziua răzvrătirii.”

Evrei 4:7 "El hotărăște din nou o zi: „astăzi” – zicând, în David, după atâta vreme, cum s-a spus mai sus: „Astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile!”

 

Putem vedea că în anumite cazuri oamenii și-au ”împietrit” singuri inima, iar în alte cazuri este Dumnezeu despre care se afirmă că a ”împietrit” inima oamenilor. În acest context, al ”împietririi” inimilor trebuie înțeleasă și parabola cu olarul, pe care o regăsim și în V.T.

"1 Cuvântul vorbit lui Ieremia din partea Domnului și care sună astfel:

 2 „Scoală-te și coboară-te în casa olarului; acolo te voi face să auzi cuvintele Mele!”

 3 Când m-am coborât în casa olarului, iată că el lucra pe roată.

 4 Vasul pe care-l făcea n-a izbutit – cum se întâmplă cu lutul în mâna olarului. Atunci el a făcut un alt vas, cum i-a plăcut lui să-l facă.

 5 și cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:

 6 „Nu pot Eu să fac cu voi ca olarul acesta, casă a lui Israel? – zice Domnul. Iată, cum este lutul în mâna olarului așa sunteți voi în mâna Mea, casă a lui Israel!

 7 Deodată zic despre un neam, despre o împărăție, că-l voi smulge, că-l voi surpa și că-l voi nimici;

 8 dar dacă neamul acesta despre care am vorbit astfel se întoarce de la răutatea lui, atunci și Mie Îmi pare rău de răul pe care Îmi pusesem în gând să i-l fac. (Ieremia 18; 1-8)

 9 Vai de cine se ceartă cu Făcătorul său! – Un ciob dintre cioburile pământului! – Oare lutul zice el celui ce-l fățuiește: „Ce faci?”, și lucrarea ta zice ea despre tine: „El n-are mâini?" (Isaia 45; 9)

"16 Stricați ce sunteți! Oare olarul trebuie privit ca lutul sau poate lucrarea să zică despre lucrător: „Nu m-a făcut el”? Sau poate vasul să zică despre olar: „El nu se pricepe?" (Isaia 29; 16)

"8 Dar, Doamne, Tu ești Tatăl nostru; noi suntem lutul, și Tu, olarul care ne-ai întocmit: suntem cu toții lucrarea mâinilor Tale." (Isaia 64; 8)

În Ieremia 18; 8 nu îl mai regăsim pe Dumnezeu, care știe totul dinainte de a se întâmpla. El planifică o acțiune împotriva unui neam, ”văzând și făcând,” deci fără să știe dinainte dacă neamul respectiv se va întoarce sau nu de la răutatea lui. Dacă ar ști dinainte că se va întoarce de la răutatea lui, atunci Dumnezeu nu și-ar mai fi pus nici măcar în gând să îi facă vre-un rău. Cum a apărut deci Romani 9; 14-23 în care Pavel procedează prin alăturarea a două teme, ”împietrirea” inimii și tema olarului? În tema olarului în V.T. nu ni se spune că Dumnezeu este acela care a cauzat ca cineva să păcătuiască, prin ”împietrirea” inimii, ci ni se arată că Dumnezeu este gata să pedepsească pe aceia care au făcut greșeli și care persistă în ele.

În N.T. însă, Pavel adaugă tema ”împietririi” inimii la tema olarului și de aici rezultă că Dumnezeu este Acela care mai întâi poate să ”împietrească” inimile și apoi, după ce a ”împietrit” inimile unora urmează să îi pedepsească pe aceia sau acelea, la care le-a ”împietrit” inimile. ”Astfel, El are milă de cine vrea, ºi împietreºte pe cine vrea” (Romani 9; 18) Apostolul Pavel a creat în acest fel o doctrină extrem de periculoasă și cu totul inacceptabilă din care rezultă că Dumnezeu poate, dacă vrea, să împietrească pe cineva și apoi să îl și tragă la răspundere pentru împietrirea sa, adică să îl pedepsească pentru neascultare. Aceasta este imaginea unui Dumnezeu nedrept, dar nu este susținută te tema olarului, așa cum este prezentată ea în V.T. În acest fel, apostolul Pavel merge atât de departe încât avansează ideea că Dumnezeu a ”împietrit” inimile poporului evreu, pentru ca Evreii să nu îl primească pe Isus (Iisus) și să nu îl recunoască ca pe Fiul lui Dumnezeu și aceasta tocmai pentru ca neamurile să aibă și ele șansa mântuirii.

"22 Și ce putem spune, dacă Dumnezeu, fiindcă voia să-și arate mânia și să-și descopere puterea, a suferit cu multă răbdare niște vase ale mâniei, făcute pentru piere;

 23 și să-și arate bogăția slavei Lui față de niște vase ale îndurării pe care le-a pregătit mai dinainte pentru slavă (despre noi vorbesc)?" (Romani 9; 22-23)

Cu alte cuvinte, Evreii care au contribuit la răstignirea lui Isus (Iisus) au fost niște ”vase ale mâniei, făcute pentru pieire” la fel ca și întreg poporul evreu, pe care Dumnezeu l-a suferit cu multă răbdare. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a ”împietrit” inimile Evreilor, pentru ca și neamurile să fie mântuite, nu doar cu prețul jertfei lui Isus (Iisus) pe cruce, dar chiar cu prețul suferințelor unui întreg popor. Eu sunt convins că nu este acesta mecanismul mântuirii și că Dumnezeu nu avea nevoie de a atâtea sacrificii pentru ca să se descopere întregii lumi. A sacrificat atât pe Fiul Său, cât și pe poporul Său, pentru ca anumiți oameni dintre neamuri să poată să fie mântuiți. Este o doctrină a măsurilor extreme, care ne prezintă pe Dumnezeu gata să arunce în luptă orice element numai pentru a câștiga bătălia.  

V.T. este plin de contradicții, care se răsfrâng și asupra doctrinelor și dogmelor Bisericilor instituționale creștine, care sunt deficitare și datorită unor scrieri ale apostolului Pavel sau care sunt doar atribuite acestuia. Să luăm de exemplu textele care se referă la răspunderea copiilor pentru faptele părinților.

"20 Sufletul care păcătuiește, acela va muri. Fiul nu va purta nelegiuirea tatălui său, și tatăl nu va purta nelegiuirea fiului său! Neprihănirea celui neprihănit va fi peste el, și răutatea celui rău va fi peste el." (Ezechiel 18; 20)

Tot în V.T. de data aceasta în Isaia 14; 21-22, ni se vorbește despre alt principiu:

"21 Pregătiți măcelărirea fiilor, din pricina nelegiuirii părinților lor! Ca să nu se mai scoale să cucerească pământul și să umple lumea cu cetăți!

 22 Eu Mă voi ridica împotriva lor! – zice Domnul oștirilor – și voi șterge numele și urma Babilonului, pe fiu și nepot – zice Domnul." (Isaia 14; 21-22)

V.T. este o carte cu multe contradicții și nu putem să discernem decât atunci când suntem luminați de Tatăl ceresc. Învățătura despre un iad veșnic, pusă alături de posibilitatea ca Dumnezeu să ”împietrească inima” unei persoane și apoi să o condamne la suferințe veșnice este o monstruozitate. Eu sunt convins că Tatăl ceresc nu face așa ceva, dar sunt conștient că multă lume poate să fie derutată atunci când citește textele respective.

 

 

 

Navigare website

 

 

Mobile version!

 

 

Mesaje actualizate

Libertatea de a il alege pe Dumnezeu si impietrirea inimii

Am scris eu oare, în articolul precedent, că Dumnezeu este nedrept și că salvează pe oricine dorește, în mod arbitrar, fără criterii, dar și că împietrește inima oricui dorește, și că astfel împiedică aceea persoană să fie salvată? Am afirmat cumva că Dumnezeu poate împietri inima unui om și astfel îl poate ține departe de credință, și că, după acest fapt, tot El îl azvârle apoi în iad, pentru a fi chinuit veșnic?...

uploaded: 10. 05. 2015

read more

Pacatul, vinovatia si responsabilitatea crestina

Religia creștină, la fel ca multe alte religiii, este un fenomen complex care nu se oferă cu ușurință celor credincioși, spre cunoaștere și spre înțelegere, în lipsa unor repere spirituale sigure. Reperele ne sunt necasare pentru a ne putea orienta și a da un sens credinței pe care o considerăm ca fiind și credința noastră. Să abordăm un prim reper...

uploaded: 21. 03. 2015

read more

Revolta lui Satana si necesitatea revelatiei

Este adevărat că Dumnezeu a iubit foarte mult lumea, a se înțelege toată creația Sa, încât a dat pe Fiul Său să moară pentru ea pe cruce. (Ioan 3; 16) Este la fel de adevărat că și omul, prin Omul Isus (Iisus) atât de mult l-a iubit pe Dumnezeu încât  s-a sacrificat pe Sine pentru El și a fost gata să își dea viața pe cruce pentru ca Dumnezeu să poată să guverneze în pace asupra universului și să poată să îl învingă pe Satana, dușmanul Său....

uploaded: 19. 02. 2015

read more

Fiul Omului

Cu alte cuvinte, dacă Dumnezeu le-ar fi arătat îngerilor dragostea pe care a dorit să o demonstreze la cruce, înainte de căderea în neascultare a lui Satana, ar fi spulberat dinainte orice îndoială a lor și nu ar mai fi fost nevoie de crucea Golgotei. Întrebarea este dacă pentru a putea face această demonstrație Dumnezeu avea nevoie absolută de om, adică dacă El putea manifesta această dragoste față de îngeri, așa cum a făcut-o față de oameni? ...

uploaded: 19. 01. 2015

read more

Multi sunt chemati dar putini sunt alesi

Alegerea pe care Dumnezeu o face, încă înainte de întemeierea lumii, în ceea ce privește mântuirea celor credincioși și a celor credincioase este prezentată în multe texte biblice și existența acestei alegeri nu are cum să fie tăgăduită de nimeni...

uploaded: 21. 12. 2014

read more

In Hristos si in Biserica

Isus (Iisus) a spus că acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui, acolo este și El. (Matei 18; 20) De aici reprezentanții instituțiilor bisericești au tras concluzia greșită că Biserica se află numai acolo unde sunt mai mulți credincioși adunați la un loc, acordând mai multă importanță locului, ca realitate materială și nu Duhului....

uploaded: 11. 12. 2014

read more

La om mantuirea este cu neputinta

El a spus de multe ori că o credință personală în Dumnezeu este mântuitoare. ”Credința ta te-a mântuit” este probabil una dintre cele mai uzuale formule intrate în mentalul colectiv. (Luca 7; 50) Mântuit este o formulă biblică care are două înțelesuri, adică vindecat de boli și de asemenea salvat pentru veșnicie. Isus (Iisus) a folosit cuvântul mântuit în ambele sensuri......

uploaded: 18. 10. 2014

read more

Daniel Branzei pastor al intunericului

Nu doresc să descurajez pe nimeni să citească Biblia, dimpotrivă, încerc să încurajez o analiză atentă, profundă, critică și mai ales spirituală a V.T. și a N.T. Când cineva insistă pe o citire literală el sau ea poate să fie întrebată: Tu de ce nu ți-ai tăiat mâna sau nu ți-ai scos ochiul, atunci când ai păcătuit, căci doar literal așa scrie în N.T. că ar fi bine să faci? (Marcu 9, -48).....

uploaded: 16. 10. 2014

read more

Slova omoara dar Duhul da viata

Nu doresc să descurajez pe nimeni să citească Biblia, dimpotrivă, încerc să încurajez o analiză atentă, profundă, critică și mai ales spirituală a V.T. și a N.T. Când cineva insistă pe o citire literală el sau ea poate să fie întrebată: Tu de ce nu ți-ai tăiat mâna sau nu ți-ai scos ochiul, atunci când ai păcătuit, căci doar literal așa scrie în N.T. că ar fi bine să faci? (Marcu 9, -48).....

uploaded: 16. 10. 2014

read more

Fals si uz de fals în Bisericile institutionale

Creștinismul este o religie care s-a reinventat continuu de-a lungul celor două milenii de existență și în care straturi succesive de învățături au acoperit, au modificat și au completat învățăturile lui Isus (Iisus) . În acest context, pe mine personal mă interesează să dezgrop învățăturile Lui autentice de sub ruinele spirituale ale doctrinelor creștine care au acoperit aproape complet intențiile fondatorului Creștinismului....

uploaded: 03. 10. 2014

read more

Iertarea de pacate

Concepția bazată pe faptul că anumite persoane au dreptul să ierte păcatele altor persoane nu are nici un fundament biblic, dacă nu se referă decât la iertarea păcatelor săvârșite exclusiv asupra celui în cauză. Din câteva texte ale N.T. s-a construit o doctrină falsă care stă la baza unui ritual religiosos...

uploaded: 14. 09. 2014

read more

Iertarea pacatelor si Biserica

Comunitățile creștine nu sunt niște ”separeuri,” niște ”cluburi” selecte în care cei și cele care aparțin de ele, o dată intrați în aceste comunități, să poată considera că reprezintă o elită aleasă, o dată pentru totdeauna. Ceilalți Creștini, alții decât ”frații” și ”surorile” de confesiune creștină sau membrii altor religii nu trebuiesc priviți ca niște adversari, deoarece Isus (Iisus) ne-a învățat că nu trebuie să considerăm pe nimeni dușmanul nostru....

uploaded: 03. 09. 2014

read more

Iertarea pacatelor si birocratia religioasa

Cine poate să ierte păcatele? O întrebare esențială al cărui răspuns ne deschide ușa către înțelegerea profundă a relațiilor dintre Dumnezeu și om...

uploaded: 18. 08. 2014

read more

Dogme si spiritualitate

Dogmele și doctrinele creștine sunt cea mai sigură cale pentru a ne îndepărta de învățăturile lui Isus (Iisus). Paradoxal, dar așa cum o dată cu Legea V.T. s-a înmulțit păcatul, după cum ni se spune în N.T., tot așa, o dată cu apariția dogmelor și doctrinelor creștine, oamenii s-au despărțit de experiența vie cu Hristos și au înlocuit această experiență vie cu niște opinii omenești despre Dumnezeu, opinii care au ajuns să fie impuse prin autoritatea instituțiilor bisericești.....

uploaded: 20. 07. 2014

read more

Darul deosebirii duhurilor si Anticrist

Descoperirea care este făcută în Isus (Iisus) nu este doar o descoperire făcută simțurilor, adică, în mod obiectiv, pe plan natural, martorilor care au participat la evenimente sau celor care citesc scrierile N.T....

uploaded: 13. 07. 2014

read more

Anticristul și Baptiștii necarismatici

Întrebarea legată de necesitatea de a fi carismatic, ca și Creștin, este, după părerea mea lipsită de sens și este promovată numai de aceia și acelea pentru care Creștinismul este doar o ideologie, un mijloc de manipulare a maselor de Creștini...

uploaded: 12. 05. 2014

read more

Daniel Branzei si Iosif Ton - propaganda mincinoasa

Daniel Brânzei își fundamentează atacul asupra lui Iosif Țon pe situarea acestuia de partea carismaticilor. Ce ne spune însă Biblia despre carismatism? Ca întotdeauna și în această problemă a carismatismului, N.T. ne oferă două seturi de învățături, care sunt susceptibile de a ne conduce la două tipuri diferite de concluzii...

uploaded: 14. 03. 2014

read more

Reforma din zilele noastre

Acest articol se bazează pe un dialog pe care l-am avut cu un membru al Bisericii instituționale Baptiste, pe care am să îl numesc d-l B, pentru motivul de a nu face public numele unei persoane, fără acordul acesteia. În acest dialog, printre altele d-l B mi-a prezentat următoarele idei, citez: ...

uploaded: 26. 02. 2014

read more

Biserica

Este greșită impresia conform căreia adevărata Biserică a lui Dumnezeu, Biserica Spirituală Unică ar fi o entitate ineficientă, incapabilă să se mobilizeze în orice fel de acțiune practică. Biserica Spirituală Unică este, în primul rând, o unitate spirituală, adică uniunea ei este legătura duhovnicească care se realizează în și prin Duhul Sfânt. (Efeseni 4; 3) ...

uploaded: 26. 02. 2014

read more

Adevărata Biserică este Trupul lui Hristos

În ce fel trebuie înțeles că Hristos este Capul Bisericii? Este El Capul unei instituții religioase numită Biserică ? Capul căreia dintre numeroasele instituții bisericești este Isus (Iisus)? Este Isus (Iisus) Capul Bisericii instituționale Ortodoxe ...

uploaded: 18. 01. 2014

read more

Adunările creștine

Din nefericire, adunările creștine pot determina, prin modul în care ele profesează Creștinismul, un gen de deformare imagistică a relațiilor dintre Dumnezeu și om. Când spun imagistică mă referă la descrierea a cea reprezintă această complexă relație ...

uploaded: 18. 01. 2014

read more

Botezul în apă și nașterea din nou

Când începe nașterea din nou? Începe ea odată cu botezul în apă sau este independentă de acesta și poate începe fie înainte, fie după botez? Ce trebuie să înțelegem prin nașterea din apă? ...

uploaded: 18. 01. 2014

read more

Cercetați Scripturile

Nu am nici o teamă că fac greșeli în ceea ce scriu, dar fac tot posibilul să nu fac nici-o greșeală, pe baza luminii pe care o primesc, la fel ca orice Creștin, de la Dumnezeu și de asemenea pe baza unei bune documentări...

uploaded: 18. 01. 2014

read more

Credința personală

Biserica Spirituală Unică exista, de la început, nu am înființat-o eu, doar am descoperit-o și am identificat-o. Paradoxal, dar probabil că și dvs. faceți, chiar fără să știți, parte din ea, deoarece de ea aparțin toți credincioși adevărați...

uploaded: 18. 01. 2014

read more

Doctrine și cunoaștere

Sunt persoane care m-ar putea întreba de ce mă preocupă botezul în apă sau problema icoanelor. Dintr-un motiv foarte clar și anume din dorința de a prezenta Creștinismul ca fiind o cale deschisă și nicidecum închisă...

uploaded: 18. 01. 2014

read more

Esența învățăturilor lui Isus (Iisus)

Toată credința creștină se bazează pe ideea de sacrificiu de sine. Toată învățătura lui Isus (Iisus) presupune renunțarea la sine sau lepădarea de sine. În absolut toate învățăturile Sale...

uploaded: 18. 01. 2014

read more

Imperialismul spiritual

Mulți Creștini se înarmează cu doctrinele lor și pornesc să cucerească lumea. Ei sunt siguri că fac un lucru bun dacă reușesc să îi convingă pe alți oameni să creadă la fel ca și ei, căci ei nu au nici o îndoială că ei cunosc cel mai bine toate aspectele legate de Persoana lui ...

uploaded: 18. 01. 2014

read more

Jertfa lui Isus (Iisus)

Există două variante fundamentale de înțelegere a Creștinismului. În prima variantă, se consideră că Isus (Iisus) a murit pe cruce pentru noi și astfel, datorită meritelor Lui, fiecare din noi ...

uploaded: 18. 01. 2014

read more

Moaștele sfinților și ale sfintelor

De ce merg oamenii la sfinții morți și nu merg la sfinții vii? Unde sunt sfinții din zilele noastre într-o instituție bisericească, cea ortodoxă, aceea care face atâta caz de moaștele sfinților?...

uploaded: 18. 01. 2014

read more

Natura lui Dumnezeu

Bisericile instituționale ne învață greșit despre modul cum trebuie să înțelegem învățăturile lui Isus (Iisus). Care este teoria în spatele învățăturilor lor? Dumnezeu este văzut ca o Ființă Supremă...

uploaded: 18. 01. 2014

read more

Pescar de oameni

Exact la fel se întâmplă și în zilele noastre. Trei mari tipuri de cozi se regăsesc în România. Cozile la ghișee, cozile la ajutoarelep venite de la U.E. și cozile la moaște. Cele două din urmă, prezintă aceeași logică...

uploaded: 18. 01. 2014

read more

Predestinarea celor aleși de Dumnezeu

Dumnezeu cunoaște toate lucrurile înainte de a se întâmpla, din veșnicie. Știe chiar și reacția noastră la chemarea Lui. Chemarea lui Dumnezeu este personală, adică fiecare persoană primește chemarea sa...

uploaded: 18. 01. 2014

read more

Religia rlui Isus (Iisus)

Care a fost religia de care a aparținut Isus (Iisus)? A fost Isus (Iisus) Evreu și a aparținut de religia iudaică? A negat Isus (Iisus) religia iudaică...

uploaded: 18. 01. 2014

read more

Revelația generală și revelația personală

Credința creștină nu poate fi obligatorie pentru nimeni și nu poate fi impusă și lipsa ei nu poate fi reproșată nimănui deoarece credința nu este un lucru natural, evident pentru fiecare om, ci este un fenomen supranatural...

uploaded: 18. 01. 2014

read more

Rugăciunea este o experiență personală

Cum trebuie să ne rugăm? Isus (Iisus) ne-a învățat cum trebuie să ne rugăm, dar instituțiile bisericești ne învață altceva. Pe cine trebuie să ascultăm?...

uploaded: 18. 01. 2014

read more

Voia lui Dumnezeu

V.T. prezintă istoria unui eșec. Este vorba despre eșecul relației dintre om și Dumnezeu. Omul eșuează în încercarea sa de a fi pe placul lui Dumnezeu și, de asemenea, Dumnezeu eșuează în încercarea Sa...

uploaded: 18. 01. 2014

read more

Biserica Spirituală Unică și Biserica instituțională Ortodoxă

Principala deosebire dintre Biserica Spirituală Unică și Biserica instituțională Ortodoxă este aceea că prima este o realitate spirituală, adică o unitate în Duh și cea de-a doua este o instituție bisericească, o organizație religioasă. Biserica Spirituală Unică este formată din toți Creștinii născuți din nou...

uploaded: 12. 10. 2013

read more

Cea mai mare poruncă

Care este cea mai mare poruncă? Toți Creștinii răspund cu ușurință la această întrebare. Este porunca iubirii, adică să îl iubim pe Dumnezeu, cu toată ființa noastră și pe aproapele nostru la fel ca pe noi înșine...

uploaded: 12. 10. 2013

read more

Dumnezeu și omul

Unii Creștini au fost învățați să fugă de filozofie tocmai pentru că filozofia le poate deschide mințile și instituțiile bisericești nu au nevoie de oameni care să pună întrebări la care ele să nu poată să răspundă...

uploaded: 12. 10. 2013

read more

Omul este icoana lui Dumnezeu

Eu nu mă închin în fața icoanelor și mai ales detest să îmi ating fruntea de ele, dar doresc să fiu obiectiv în analizele mele și nu aș vrea, în nici un caz să fiu părtinitor, favorizând o doctrină a unei confesiuni creștine în defavoarea doctrinei altei confesiuni creștine...

uploaded: 12. 10. 2013

read more

Împărăția Lui Dumnezeu și Biserica

Cum trebuie să fie concepută Împărăția lui Dumnezeu? Este tot universul, eventual multiversul, un vast imperiu ”teritorial,” la conducerea căruia se află un Împărat pe care noi îl numim Dumnezeu? Este mai degrabă Împărăția lui Dumnezeu o Împărăție spirituală...

uploaded: 12. 10. 2013

read more

Păcatul mândriei

Mulți credincioși creștini se consideră pe ei înșiși sfinți și fără păcate. Ei nu consumă băuturi alcoolice, nu fumează și nu comit adulter, au deci toate ingredientele pentru a se putea considera sfinți...

uploaded: 12. 10. 2013

read more

Programe de adorație la comandă

Este foarte ciudat faptul că noi îl adorăm pe Isus (Iisus) pentru că este Fiul lui Dumnezeu dar nu ne adorăm între noi, cu toate că, prin nașterea din nou și noi devenim fii și fiicele lui Dumnezeu, adică copiii Lui. Mulți spun că trebuie să îl adorăm pe Isus (Iisus) deoarece El a murit pentru noi pe cruce...

uploaded: 12. 10. 2013

read more

Tatăl nostru care este în Ceruri și în noi

Trebuie să spunem lucrurile până la capăt. Isus (Iisus) nu doar că a murit pe cruce pentru noi și în locul nostru, dar El și trăiește pentru noi și în locul nostru, după învierea Sa. Iată textele biblice care ne spun acest lucru...

uploaded: 12. 10. 2013

read more

Botezul în apă

Eu nu am afirmat niciodată că botezul în apă nu este necesar. Eu afirm că botezul în apă, fie că este săvârșit asupra copiilor, fie că este săvârșit asupra maturilor are aceeași valoare simbolică...

uploaded: 08. 08. 2013

read more

Credința creștină și credulitatea

Biblia nu a fost inspirată cuvânt cu cuvânt, de către Dumnezeu. Principiul inspirației verbale poate fi respins cu ușurință datorită numeroaselor neconcordanțe, pe care Biblia le conține. În același timp, Biblia conține mesajul lui Dumnezeu...

uploaded: 08. 08. 2013

read more

Dialog cu un baptist

Dumneavoastră, în articolul dvs. de fond, susțineți următoarele: ”Dacă Biserica Domnului și-a pierdut punctul de plecare în învățătura Cuvântului lui Dumnezeu, de ce nu am putut vedea intervenția Duhului Sfânt în istoria Bisericii lui Cristos?....

uploaded: 08. 08. 2013

read more

Dogmele și doctrinele religioase

Dogmele și doctrinele religioase nu sunt oameni, sunt doar păreri umane parțiale și relative despre Dumnezeu și de aceea nu pot fi mântuite. Cu toate acestea, există oameni care sunt un fel de personificare a unor dogme și doctrine creștine....

uploaded: 08. 08. 2013

read more

Dragostea de Dumnezeu

Mulți se laudă că îl iubesc pe Isus (Iisus) Hristos, dar sincer să fiu eu nu îi cred. Aceasta deoarece cu toate că Isus (Iisus) Hristos este în mijlocul lor, ei nici măcar nu îl observă...

uploaded: 08. 08. 2013

read more

Legea și harul

Isus (Iisus) ne-a spus că El nu a venit să strice Legea, ci să o împlinească și cu toate că El nu a stricat Legea, El a schimbat-o, în unele din aspectele ei cele mai importante, pentru ca să poată să ne reveleze....

uploaded: 08. 08. 2013

read more

Pocăința din dragoste

În măsura în care omul are nevoie să fie iubit de Dumnezeu, în aceeași măsură și Dumnezeu are nevoie să fie iubit de om. Dacă nu ar fi așa ar însemna că Dumnezeu....

uploaded: 08. 08. 2013

read more

Răspuns la mesajul unui papă

Am citit pe un site un mesaj al papei de la Roma, transmis cu ocazia unei audiențe recente la Vatican. Acest mesaj mi s-a părut foarte interesant, cu recunoașterea anumitor adevăruri....

uploaded: 08. 08. 2013

read more

Ucenicii lui Isus (Iisus)

În textele de mai jos avem cea mai fidelă imagine a Bisericilor instituționale de astăzi, care rezultă din privirea pe care Isus (Iisus) a aruncat-o asupra instituției religioase, din vremea Sa. De atunci și până acum nimic nu s-a schimbat....

uploaded: 08. 08. 2013

read more

Judecata viitoare

În ceea ce privește Judecata viitoare, N.T. ne pune la dispoziție două grupuri de texte, care, cel puțin în aparență, se contrazic între ele. N.T. nu este o carte precisă, ci una complexă, care conține în sine mai multe posibile interpretări. Iată primul grup de texte.....

uploaded: 08. 08. 2013

read more

Copil al lui Dumnezeu

Iată câteva texte biblice a căror alăturare este deosebit de dificilă. Mai întâi am să citez aceste texte biblice și apoi am să explic de ce afirm că o comparație făcută între ele creează dificultăți majore de interpretare.....

uploaded: 07. 07 2013

read more

Credinta în Isus (Iisus) si asemanarea cu El

Nu există nici o diferență de fond între instituția religioasă evreiască și instituția religioasă creștină. Și una și cealaltă se bazează pe reguli, pe care pretind că le-au primit toate de la Dumnezeu.....

uploaded: 07. 07 2013

read more

Creștinismul

Mai este relevantă credința creștină, în zilele noastre? Eu spun că da și iată câteva considerente pentru care dau acest răspuns. În primul rând, credința creștină este un aliat de nădejde pentru aceia sau acelea care aspiră către frumusețea morală și binele moral.....

uploaded: 07. 07 2013

read more

Trupul lui Hristos

Există o singură Biserica și aceasta este Trupul lui Hristos. Aceasta este Biserica Spirituala Unica, denumire pur convenționala. Biblia vorbește în nenumărate texte ale ei despre aceasta realitate spirituala.....

uploaded: 07. 07 2013

read more

Ordinea lui Dumnezeu si ordinea oamenilor

Dumnezeul creștin este un Dumnezeu al ordinii dar al unei alte ordini decât a celei lumești. Există o deosebire esențială între ordine, așa cum o înțeleg oamenii în mod obișnuit și ordine, așa cum o înțelege Dumnezeu.....

uploaded: 07. 07 2013

read more

Un nou răspuns către pastor

Pavel i-a organizat pe Creștinii lumești în ierarhii, având o ordine asemănătoare cu aceea a oricărei instituții omenești, de exemplu a statelor, guvernelor, ministerelor, întreprinderilor etc.....

uploaded: 07. 07 2013

read more