The principles of a New Reformation
Baicu Gabriel

Articole

 

Raspuns la mesajul unui pastor

 

  Gabriel Baicu

Una este ceea ce a învățat Isus (Iisus) pe oameni și alta este ceea ce au făcut oamenii din învățătura Lui, inclusiv ceea ce au făcut oamenii din învățăturile apostolului Pavel. Eu fac o deosebire netă între învățătura curată a lui Isus (Iisus), care ne-a învățat că cel mai mare este slujitorul tuturor, că cel mai mic este de fapt cel mai mare, deci o învățătură bazată pe dragoste și slujire și nu pe autoritate impusă și între învățăturile oamenilor, inclusiv modul în care este înțeleasă, în mod obișnuit, învățătura lui Pavel despre autoritate. Acesta din urmă a stabilit ierarhii bisericești, cu șefi, cum ar fi pastori,comitete bisericești  sau alții. Chiar dacă apostolul Pavel nu a avut această intenție, totuși epistolele sale sunt interpretate ca o justificare a autorității bisericești impuse. În baza epistolelor lui Pavel s-au construit niște instituții bisericești, care sunt imaginea lumii și nu sunt imaginea Împărăției lui Dumnezeu. Unde a stabilit Isus (Iisus) ierarhii între oameni? Pastore, arată un singur text, prin care Isus (Iisus), care s-a aplecat să spele picioarele lui Petru, te-a pus pe tine sau pe alți pastori sau preoți să conduci sau să administrezi cu autoritate peste cei credincioși sau peste cele credincioase? Isus (Iisus) a venit ca unul care servește la masă, dar tu ești, cel mai probabil, ca unul care stai la masă și aștepți să fii servit. De unde știu? Am văzut mulți funcționari bisericești și toți erau așa, iar dacă tu faci excepție, cu atât mai bine pentru tine, dar întărești doar regula, căci excepția întărește regula. Isus (Iisus) ne-a învățat să ne apropiem de Dumnezeu și să îl numim Tată, dar Bisericile instituționale nu ne sunt Tată și nu ne sunt mamă, sunt o autoritate instituțională, care încearcă să ne controleze și să ne domine la fel ca orice instituție omenească, în interesul bunei sale funcționări.

"26 Între voi să nu fie aşa. Ci oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru;

 27 şi oricare va vrea să fie cel dintâi între voi să vă fie rob.

 28 Pentru că nici Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi." (Matei 20; 26-28)

Isus ne cere să ne iubim unii pe ceilalți, așa cum ne-a iubit El și tocmai acest lucru nu se vede între credincioși, dar acesta este semnul adevăratului Creștinism. Tot restul formelor și ritualurilor și toată propaganda creștină, nu este decât demagogie, în lipsa dragostei, după exemplul lui Isus (Iisus). (Ioan 13; 34-35) Uită-te în adunarea ta, pastore și observă dacă vezi semnul pus de Isus (Iisus), pentru a deosebi pe urmașii Lui, de funcționarii religioși. Tu propovăduiești ierarhia căci asta este în interesul tău, dar Isus (Iisus) a propovăduit altceva, a propovăduit anti-ierarhia, adică să ne slujim unii pe alții și nu să ne conducem în mod autoritar unii pe alții și să ne dominăm unii pe alții. Din cauză că tu și alții ca tine propovăduiesc ierarhia, Biserica lui Dumnezeu a ajuns o instituție, ca orice instituție din stat, cu superiori și șefi și cu prea puțină milă și lepădare de sine. Atenție deci, stimați cititori, mai degrabă la plămădeala fariseilor, care una propovăduiesc în adunări și alta fac în realitate.

Eu mă concentrez pe învățătura lui Isus (Iisus) și cu toate că accept multe din învățăturile lui Pavel, sunt obligat totuși să discern și să filtrez ceea ce apostolul Pavel a spus de la el și nu de la Dumnezeu. De ce? Aceasta o fac deoarece am găsit că în multe locuri, în esență și chiar în exprimare, că Pavel l-a contrazis pe Isus (Iisus). Nu îl acuz de nimic dar câteodată Creștinismul propovăduit de el este foarte diferit de învățăturile lui Isus (Iisus). Pavel a construit autoritatea bisericească, dar tocmai această autoritate umană, în probleme spirituale a fost refuzată de Isus (Iisus), adică autoritatea preoților a cărturarilor și a fariseilor.  De altfel, chiar Petru a constatat că mulți răstălmăcesc scrierile lui Pavel spre pieirea lor.

"15 Să credeţi că îndelunga răbdare a Domnului nostru este mântuire, cum v-a scris şi preaiubitul nostru frate Pavel, după înţelepciunea dată lui,

 16 ca şi în toate epistolele lui, când vorbeşte despre lucrurile acestea. În ele sunt unele lucruri grele de înţeles pe care cei neştiutori şi nestatornici le răstălmăcesc ca şi pe celelalte Scripturi, spre pierzarea lor." (2 Petru 3; 15-16)

Ți-ai pus vreo dată întrebarea care sunt epistolele apostolului Pavel, pe care mulți le răstălmăcesc spre pieirea lor? Dacă nu îți spun eu. Sunt toate epistolele care se referă la autoritate și care au determinat o organizare a comunităților creștine similară cu celelalte organizații din lumea noastră. Prin acest mod de organizare ierarhic, lumea a intrat în Biserică, căci aceasta este organizarea lumii și nu reprezintă principiile lui Dumnezeu, de lepădare de sine și sacrificiu de sine. Bisericile instituționale au ajuns să fie imaginea lumii, nu mai sunt imaginea Împărăției lui Dumnezeu. În Împărăția lui Dumnezeu, chiar El este gata să își dea viața pentru noi și a și făcut acest lucru, pe cruce. Unde vezi tu așa ceva în organizațiile omenești, pe care tu le numești Biserici? Biserica este una singură și este o realitate spirituală, în care sunt uniți toți aceia și acelea, care se află în Duhul Sfânt și care deci sunt născuți din nou, prin El. Ei se iubesc ca și Hristos Biserica și sunt gata la nevoie să își sacrifice chiar viața unul pentru celălalt. Dragostea, turnată în inimi de Duhul Sfânt este legătura adevărată între cei credincioși și nicidecum ierarhiile bisericești. (Romani 5; 5)

Pastore, învățăturile tale nu sunt curate și nici nu pot să fie căci tu încerci să îmbini utilul cu plăcutul și îi înveți pe oameni ceea ce îți convine ție ca ei să știe, spre bunăstarea ta și nu spre mântuirea lor. Și eu și tu vom da socoteală în fața lui Dumnezeu, pentru ceea ce îi învățăm pe oameni dar tu ai o mare răspundere, căci tragi după tine ”stelele” pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru mântuire. Te compătimesc și nu aș vrea să fiu în locul tău. Mai este însă timp să te întorci și să îi înveți pe oameni adevărul curat al evangheliei lui Isus (Iisus), care nu a găsit ca un lucru de apucat să fie asemenea lui Dumnezeu, care s-a dezbrăcat de gloria Sa și a venit să moară pe cruce pentru noi. (Filipeni 2; 6-7) Acesta este spiritul învățăturilor lui Isus (Iisus), iubirea sacrificatoare și nicidecum autoritatea instituțiilor bisericești, asemănătoare cu autoritatea religioasă evreiască, care l-a răstignit pe El. Isus (Iisus) a fost răstignit de niște funcționari bisericești ca și tine, care credeau, așa cum faci și tu, în autoritatea și ierarhia lor religioasă. Te sfătuiesc prietenește să nu cazi în aceeași greșeală. Litera omoară, dar Duhul dă viață. Ierarhiile bisericești nu mai au loc pentru compasiune, sunt prea ocupate să guverneze și să administreze, dar tu iubește ca și Hristos și lasă grija administrării universului în seama lui Dumnezeu, Tatăl nostru.

Din punct de vedere administrativ trebuie să existe o coordonare, acolo unde sunt adunați mai mulți oameni la un loc. Niciodată nu am negat acest lucru. Din punct de vedere spiritual însă, înainte de a se despărții de ucenicii Săi, după cum ne spune evanghelia după Ioan, Isus (Iisus) a suflat Duhul Sfânt asupra ucenicilor și așa face și în zilele noastre. Isus (Iisus) nu a dat Duhul Sfânt numai apostolilor din vechime, adică numai celor care au fost cu El, ci tuturor celor care sunt ai Săi, căci cine nu are Duhul lui Hristos nu este al Lui, după cum ne spune apostolul Pavel, în epistola către Romani. Toți aceia care sunt umpluți cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu sunt trimișii lui Dumnezeu, adică apostoli. Cuvântul apostol, în traducere în limba română înseamnă trimis. Toți suntem trimiși să ducem, întregii umanități vestea bună a evangheliei. Apostoli nu sunt numai Pavel sau Petru, etc. De fapt nici Pavel nu l-a cunoscut personal pe Isus (Iisus), ci El i s-a arătat lui Pavel, după înălțarea la Ceruri. Multora dintre noi ni s-a arătat Isus (Iisus), în forme și modalități particulare și nimeni nu poate să creadă cu adevărat în Dumnezeu, adică bazat pe certitudini, dacă nu are și o dovadă de putere din partea Lui. De unde știu? Din Biblie. Noi suntem ucenicii de astăzi, tot așa cum apostolii au fost ucenicii din trecut. Toți ucenicii au fost chemați personal de El, și așa se întâmplă și astăzi. Înlocuitorul lui Isus (Iisus) pe pământ este Duhul Sfânt și nu un om sau altul, o instituție sau alta, un comitet al unei Biserici instituționale sau alta. Înlocuitorul lui Isus (Iisus) pe pământ, care este Duhul Sfânt, locuiește în oameni, în toți cei sau cele cu adevărat credincioase și nu în clădiri făcute de mâini omenești. Cine nu are Duhul lui Hristos, nu este al Lui, ne spune apostolul Pavel, dar cine are Duhul lui Hristos este un purtător al Lui, este un ucenic al Lui.

Prin urmare, copii lui Dumnezeu sunt numai acei credincioși sau credincioase care sunt născuți din nou, adică sunt născuți din Dumnezeu. Numai cine este născut din Dumnezeu are o bază ca să îl numească pe El Tată și numai aceea sau acelea fac parte din adevărata Sa Biserică, care este una și nu mai multe. A se vedea epistola lui Pavel către Efeseni. Unicitatea Bisericii lui Dumnezeu este dată de unitatea Duhului Sfânt, care locuiește în toți aceia sau acelea, care fac cu adevărat parte din Biserica Sa, indiferent de confesiunea creștină de care aparțin sau fără o astfel de apartenență. Toți Creștinii născuți din nou au și darurile și roadele Duhului Sfânt, deoarece nu poți să fi umplut cu Duhul Sfânt și să nu ai darurile și roadele Sale. Este ca și cum ai avea soarele, dar nu ai avea lumina și căldura Lui. Faptul că nu există dragoste spirituală în Biserici se datorează în bună măsură funcționarilor bisericești care le conduc, căci ei sunt aceia sau acelea care dau tonul și dacă cei credincioși văd că cei care conduc nu practică cu toată convingerea porunca iubirii, cerută de Isus (Iisus), atunci fac și ei la fel. În al doilea rând, există mari lacune în învățătură și se predică mai mult autoritatea decât slujirea. Poate ar fi bine să meditezi la ceea ce îți scriu eu și o fac cu toată răspunderea,îți scriu nu pentru a te doborî, ci pentru a îți atrage atenția că anumite stări de fapt din adunările creștine sunt din ce în ce mai vizibile.

 

 

Navigare website

 

 

Mobile version!

 

 

Mesaje actualizate

Vehicule ale păcatului şi morţii ( cu extrase din traducerea ortodoxă a Bibliei)

În zilele noastre instituţiile bisericeşti îndeplinesc aceeaşi funcţie, ca şi Legea în V.T. Prin regulile şi tradiţiile lor, în loc să se producă o creştere spirituală a membrilor lor, în realitate se înmulţeşte păcatul...

uploaded: 07. 01 2013

read more

 

Vehicule ale păcatului şi morţii ( cu extrase din traducerea Cornilescu a Bibliei)

În zilele noastre instituţiile bisericeşti îndeplinesc aceeaşi funcţie, ca şi Legea în V.T. Prin regulile şi tradiţiile lor, în loc să se producă o creştere spirituală a membrilor lor, în realitate se înmulţeşte păcatul. Bisericile instituţionale ...

uploaded: 07. 01 2013

read more

 

Isus (Iisus) Lumina din noi

Dumnezeu trimite oamenii Săi ca prin ei să răspândească lumina. Totuşi pentru aceia care vor să doarmă, lumina îi oboseşte şi vor să o stingă. Pentru aceia pe care îi deranjează lumina şi vor să doarmă, eu le urez somn uşor ...

uploaded: 07. 01 2013

read more

 

Adevărata Biserică a lui Dumnezeu şi viitorul

Adevărata Biserică a lui Dumnezeu este una singură şi se află într-o perfectă unitate spirituală, între membrii ei şi cu Dumnezeu. Multitudinea de Biserici instituţionale sunt o imagine falsă a lui Dumnezeu şi a Bisericii adevărate...

uploaded: 07. 01 2013

read more

 

Adventiştii de ziua a 7 a şi Isus (Iisus) 

Adventiştii sunt Evreii Noului Testament. La fel ca şi Evreii Vechiului Testament ei îl răstignesc, pentru a doua oară, pe Isus (Iisus). Evreii V.T. au răstignit trupul lui Isus (Iisus) şi Adventiştii de ziua a 7 a răstignesc Duhul lui Isus (Iisus). Cum se întâmplă acest lucru? ...

uploaded: 01.12 2012

read more

 

Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni

Capul unui om spiritual, este spiritul care locuieşte în el sau în ea. Capul unui Creştin trebuie să fie Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care este şi Duhul lui Hristos, după cum ne învaţă N.T. (Romani 8; 9) ...

uploaded: 07. 01 2013

read more

Facă-se doar voia lui Dumnezeu pe pământ

Directivele date în epistolele către Timotei nu aparţin lui Pavel, căci este de acum de notorietate că nu el a scris aceste epistole. Sunt scrise de altcineva şi prezentate sub pseudonimul Pavel...

uploaded: 07. 01 2013

read more

 

Locul unde se evanghelizează

Femeile fac tot timpul muncă de evanghelizare. Care este deosebirea între a învăţa pe cineva pe stradă, la piaţă sau la locul de muncă, despre Dumnezeu şi a învăţa aceleaşi persoane într-o clădire...

uploaded: 07. 01 2013

read more

Sfinţii la a doua venire a lui Isus (Iisus)

Ce se înţelege prin rămăşiţă, adică cei sfinţi, care vor rezista până la urmă şi care vor fi salvaţi, cu ocazia celei de a doua reveniri a lui Isus (Iisus)? Textul din cartea Apocalipsa lui Ioan este foarte clar:...

uploaded: 14.12 2012

read more