< The Principles of the New Reformation Gabriel Baicu Gabriel Baicu - The New Reformation - La Nouvelle Reformation - Noua Reformă

The principles of a New Reformation
Baicu Gabriel

 • NEW! Mobile version

  Venim in intampinarea utilizatorilor de  telefoane mobile, Smartphone, tablete, care, in intentia lor de a citi mesajele acestui website, intampina dificultati in a citi articolele expuse. In acest sens, a fost creata o versiune adaptata acestor noi necesitati...

 • Biserica din Om

  Biserica din Om

  Este greșită impresia conform căreia adevărata Biserică a lui Dumnezeu, Biserica Spirituală Unică ar fi o entitate ineficientă, incapabilă să se mobilizeze în orice fel de acțiune practică. Biserica Spirituală Unică este, în primul rând, o unitate spirituală, adică uniunea ei este ....

 • Credinta Crestina

  Credinta Crestina

  Principala deosebire dintre Biserica Spirituală Unică și Biserica instituțională Ortodoxă este aceea că prima este o realitate spirituală, adică o unitate în Duh și cea de-a doua este o instituție bisericească, o organizație religioasă. Apartenența la o confesiune creștină sau alta....

 • Articole recente

  O nouă reformă a Creștinismului, aceea la care lucrez eu și la care îi chem pe toți Creștinii devotați lui Hristos, trebuie să pună în discuție bazele, fundamentele, instituționalismului bisericii, căci acolo își găsesc rădăcina marile probleme de astăzi ale Creștinismului, ....

 • Cuprins al mesajelor

  Este greșită impresia conform căreia adevărata Biserică a lui Dumnezeu, Biserica Spirituală Unică ar fi o entitate ineficientă, incapabilă să se mobilizeze în orice fel de acțiune practică. Biserica Spirituală Unică este, în primul rând, o unitate spirituală, adică uniunea ei este ....

 • Arhiva

  Principala deosebire dintre Biserica Spirituală Unică și Biserica instituțională Ortodoxă este aceea că prima este o realitate spirituală, adică o unitate în Duh și cea de-a doua este o instituție bisericească, o organizație religioasă. Apartenența la o confesiune creștină sau alta....

 • Biblical exegesis

  Mesaje în română

  In the context of the existence of so many Christian denominations the question about the true Church of God is entirely justified. Each and every Church presents us with the claim that it is the true Church of God and that its doctrine is the correct one and maintains that all other...

 • Études exégétiques

  Mesaje în franceză

  Étant donné qu'il y a tant de confessions chrétiennes la question «Quelle est la véritable Église de Dieu?" est tout à fait justifiée. Chaque église institutionnelle prétend d'être elle-même la plus vrai et que c'est sa doctrine qui est la plus correcte et précise et que toutes les autres ...

 • Exegeză Biblică

  Exegeză Biblică

  În condiţiile în care există atât de multe confesiuni creştine întrebarea „Care este adevărata Biserică a lui Dumnezeu?” este complet justificată. Fiecare Biserică pretinde despre sine că este cea adevărată şi că doctrina ei este cea corectă şi afirmă că toate celelalte doctrine creştine conţin...

 • Essays

  Essays

  I can not say, with absolute certainty that the best option for water baptism is the child or the adult, but I can safely say that we must respect the beliefs of everyone in this and in all other aspects of spiritual life. Christian faith is based on their beliefs and not "absolute truths."...

 • Essais

  Essais

  La seule chose que nous pouvons vraiment connaître, en vivant sur la terre, c’est l'amour de Dieu. La condition humaine nous permet, d'une manière parfaite, de faire l'expérience de l'amour chrétien. Sacrifier sa vie pour le bien des autres, du générosité matériel et ainsi de suite,..

 • Broşuri

  Mesaje în română

  Vreau să subliniez că părerile exprimate în acest articol îmi aparţin şi le că le consider opinii personale bazate pe studiul propriu al Bibliei şi al teologiei. Aceste păreri nu reprezintă o nouă doctrină, ci doar o încercare de a prezenta punctele tari dar şi punctele slabe ale unor...

 • Books

  Mesaje în franceză

  The Christians became used with this anomaly, but if we look carefully into it this is a fundamental problem, when being approached may give the answers for many of the dilemmas of Christianity. Which is the true Church of God? Is it the Romano Catholic Church, or the Greco Catholic...

 • Lives

  Livres

  Les Chrétiens ont l'habitude de cette anomalie, mais si vous regardez attentivement, il s'agit d'un problème de fond, qui une fois résolue, peut fournir la réponse à beaucoup de dilemmes du christianisme. La quel Eglise est la véritable Église de Dieu ?...

 • Cărţi

  Mesaje în română

  Aş dori să dedic această lucrare tuturor celor care sunt interesaţi în a îşi aprofunda propria lor spiritualitate şi de asemenea acelora care îşi pun întrebări legitime pe fondul unui tot mai accentuat contrast dintre idealismul unor aspiraţii înalte şi materialismul unor intereseiverselor structuri...

 • Weekly sermons

  Weekly 
				sermons

  The unity of the True Church of God is not only a past or future event, it is a present, and actual reality. This is one of the best demonstrate teachings, in the New Testament, but also one of the most neglected. Why is so neglected? Because many see a possible threat...

 • Sermons heptomadaires

  Sermons heptomadaires

  Dieu  ne s'adresse pas à des masses un différenciées, mais a des individus. Le salut est lié aux progrès de nos consciences et de la transformation intérieure de l'homme, et non pas du la progression numérique des institutions religieuses. Nous n'avons pas besoin d'être . ...

 • Predici săptămânale

  Predici săptămânale

  Cât a fost pe pământ Isus nu a spus tot ce avea de spus oamenilor şi deci evangheliile nu cuprind toată învăţătura Sa şi totul despre El. Isus a lăsat o parte din învăţătura Sa pentru a fi completată în aceia care beneficiază de prezenţa Duhului Sfânt în ei, adică de copiii Lui, care sunt şi....

 • Video messages

  Was the Reformation, bringing with it, a plus in the knowledge and understanding of the Bible or of the Person of God? Undoubtedly, even if God don’t change, the knowledge about Him doesn’t stagnate. This knowledge and  understanding evolves and this progress is expressed...

 • Des messages vidéo

  Dans la Bible il nous dit qu'il n'y a qu'une seule Église de Dieu. "Il 'y a un seul corps et un seul Esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation ; il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul ,..

   

 • Mesaje video

  Creştinismul are valoare prin aceea că transcede teama viscerală şi ne scapă de non sens dar mai sunt încă mulţi funcţionari religioşi care folosesc frica drept instrument de manipulare. Credinţa creştină este o şcoală a responsabilităţii şi nu trebuie să fie un mijloc de mutilare...

 • www.theonespiritualchurch.com

  The Christians became used with this anomaly, but if we look carefully into it this is a fundamental problem, when being approached may give the answers for many of the dilemmas of Christianity. Which is the true Church of God? Is it the Romano Catholic Church, the Orthodox one...

 • www.eglisespirituelleunique.com

  La seule chose que nous pouvons vraiment connaître, en vivant sur la terre, c’est l'amour de Dieu. La condition humaine nous permet, d'une manière parfaite, de faire l'expérience de l'amour chrétien. Sacrifier sa vie pour le bien des autres, du générosité matériel et ainsi s'applique,..  

   

 • www.bisericaspiritualaunica.com

  Reprezintă Reforma un plus de cunoaştere şi înţelegere a Bibliei sau a Persoanei lui Dumnezeu? Fără îndoială că, în condiţiile în care Dumnezeu nu se schimbă, totuşi cunoaşterea despre El nu poate sta pe loc, aceasta evoluează şi acest progres se exprimă în toate acestea ...