The principles of a New Reformation
Baicu Gabriel

Articole

 

Sfintii la a doua venire a lui Isus (Iisus)

 

 

Gabriel Baicu

14. 12.  2012

Ce se înţelege prin rămăşiţă, adică cei sfinţi, care vor rezista până la urmă şi care vor fi salvaţi, cu ocazia celei de a doua reveniri a lui Isus (Iisus)? Textul din cartea Apocalipsa lui Ioan este foarte clar:

17 Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi ţin mărturia lui Isus (Iisus) Hristos.

 Ce însemnă faptul că cei sfinţi păzesc poruncile lui Dumnezeu?" (Apocalipsa lui Ioan 12; 17)

"22 Şi orice vom cere vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui şi facem ce este plăcut înaintea Lui.

 23 Şi porunca Lui este să credem în Numele Fiului Său, Isus (Iisus) Hristos, şi să ne iubim unii pe alţii, cum ne-a poruncit El.

 24 Cine păzeşte poruncile Lui rămâne în El, şi El în el. Şi cunoaştem că El rămâne în noi prin Duhul pe care ni L-a dat." (1 Ioan 3; 22-24)

Textul din 1 Ioan 3; 22-24 este extrem de clar şi nu vorbeşte de ţinerea sabatului zilei a şaptea. Dacă mai are cineva dubii, în ceea ce priveşte necesitatea de a ţine sabatul zilei a şaptea, bazat pe textul din Apocalipsa lui Ioan 12; 17, eu cred că textul din 1 Ioan este extrem de lămuritor. Toate poruncile lui Dumnezeu se concentrează în porunca unică dată de Isus (Iisus) şi anume:

"34 Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii.

 35 Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii."

Semnul după care suntem consideraţi Creştini nu este ţinerea sâmbetei, ca şi zi de odihnă şi nici ţinerea unei alte zile de odihnă, ci este dragostea de natură divină, pe care Dumnezeu o revarsă în sufletele noastre, prin Duhul Sfânt. (Romani 5; 5)  Conform textelor citate, poruncile lui Dumnezeu nu se referă la ţinerea sabatului, dar a fi locuit de Duhul Sfânt este o condiţie a mântuirii exprimată de Ioan. Singurele condiţii clare ale mântuirii sunt acelea de a crede în Isus (Iisus) şi de a fi una cu Isus (Iisus), prin Duhul Sfânt. De altfel în Apocalipsa lui Ioan cap. 12 ; 17, ni se spune că pe lângă păzirea poruncilor, pentru a fi mântuiţi, Creştinii au nevoie de a ţine şi mărturia lui Isus (Iisus) Hristos. Care este mărturia lui Hristos? Aceasta este ceea precizată în cartea Apocalipsa lui Ioan şi anume mărturia lui Isus (Iisus) este Duhul prorociei. (Apocalipsa lui Ioan 19 ; 10)

 

Navigare website

 

 

Mobile version!

 

 

Mesaje actualizate

Multi sunt chemati dar putini sunt alesi

Alegerea pe care Dumnezeu o face, încă înainte de întemeierea lumii, în ceea ce privește mântuirea celor credincioși și a celor credincioase este prezentată în multe texte biblice și existența acestei alegeri nu are cum să fie tăgăduită de nimeni...

uploaded: 21. 12. 2014

read more

In Hristos si in Biserica

Isus (Iisus) a spus că acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui, acolo este și El. (Matei 18; 20) De aici reprezentanții instituțiilor bisericești au tras concluzia greșită că Biserica se află numai acolo unde sunt mai mulți credincioși adunați la un loc, acordând mai multă importanță locului, ca realitate materială și nu Duhului....

uploaded: 11. 12. 2014

read more

La om mantuirea este cu neputinta

El a spus de multe ori că o credință personală în Dumnezeu este mântuitoare. ”Credința ta te-a mântuit” este probabil una dintre cele mai uzuale formule intrate în mentalul colectiv. (Luca 7; 50) Mântuit este o formulă biblică care are două înțelesuri, adică vindecat de boli și de asemenea salvat pentru veșnicie. Isus (Iisus) a folosit cuvântul mântuit în ambele sensuri......

uploaded: 18. 10. 2014

read more

Daniel Branzei pastor al intunericului

Nu doresc să descurajez pe nimeni să citească Biblia, dimpotrivă, încerc să încurajez o analiză atentă, profundă, critică și mai ales spirituală a V.T. și a N.T. Când cineva insistă pe o citire literală el sau ea poate să fie întrebată: Tu de ce nu ți-ai tăiat mâna sau nu ți-ai scos ochiul, atunci când ai păcătuit, căci doar literal așa scrie în N.T. că ar fi bine să faci? (Marcu 9, -48).....

uploaded: 16. 10. 2014

read more